office@apdoo.com

Pepsi MAX

Pepsi Cola je gazirano piće boje karamele i jedan od najpoznatijih prozvoda na svetu. Nastao je davne 1893. godine kada ga je otkrio apotekar Kejleb Bredem, te je prvobitni naziv bio Bredovo piće. Od 1961. godine dobija naziv Pepsi, a danas se proizvodi u velikom broju varijanti ukusa - Pepsi, Diet Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Lime, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Mango, Pepsi Berry...Globalne Pepsi kampanje često se menjaju, ali poruka je uvek ista – uživajte u životu i težite isključivo onome što vas ispunjava.

Pepsi MAX 0.33L

Pepsi MAX 0.33L

Pepsi MAX
Pepsi MAX 0.33L
Pepsi MAX
Pepsi MAX 0.25L
Pepsi MAX
Pepsi MAX 0.5L
Pepsi MAX
Pepsi MAX 1L
Pepsi MAX
Pepsi MAX 1.5L
Pepsi MAX
Pepsi MAX 2L

PEPSI MAX UKUSI

Pepsi MAX
Pepsi VANILLA 0.33L
Pepsi MAX
Pepsi LIME 0.33L
Pepsi MAX
Pepsi MANGO 0.33L