office@apdoo.com

Pepsi Blue

Pepsi Cola je gazirano piće boje karamele i jedan od najpoznatijih prozvoda na svetu. Nastao je davne 1893. godine kada ga je otkrio apotekar Kejleb Bredem, te je prvobitni naziv bio Bredovo piće. Od 1961. godine dobija naziv Pepsi, a danas se proizvodi u velikom broju varijanti ukusa - Pepsi, Diet Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Twist, Pepsi Lime, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Mango, Pepsi Berry...Globalne Pepsi kampanje često se menjaju, ali poruka je uvek ista – uživajte u životu i težite isključivo onome što vas ispunjava.

Pepsi BLUE 0.33L

Pepsi BLUE 0.33L

Pepsi Blue
Pepsi BLUE 0.33L
Pepsi Blue
Pepsi BLUE 0.25L
Pepsi Blue
Pepsi BLUE 0.5L
Pepsi Blue
Pepsi BLUE 1L
Pepsi Blue
Pepsi BLUE 1.5L
Pepsi Blue
Pepsi BLUE 2L