office@apdoo.com

MENADŽMENT NAŠE KOMPANIJE

Miloš Maćešić

Generalni direktor

Nebojsa Subotić

Izvršni direktor

Saša Marjanović

Direktor finansija

Vladimir Obradović

Direktor proizvodnje

Marija Vidmar

Direktor kontrole kvaliteta

Marko Jovanović

Direktor nabavke i logistike

Marko Cvetković

Direktor marketinga